Galerie - fotografie, grafiky, dokumenty

Obrazový materiál je publikován s laskavým svolením Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, z jehož sbírek pochází.

František Bartoš


V uniformě c. k. školního rady

Fotografie z dob působení v Brně

Profesorský sbor prvního českého gymnázia v Brně (1871)

Při práci v terénu

Pobyt v lázních v Kostelci nedaleko Zlína

Se členy své rodiny před školou v Mladcové (1904)

Se členy Slovanského spolku Morava ve Vídni (1863)

Portrét z roku 1895 (použit též v Národním albu)

Portrét od Jana Vilímka (1860-1938)

Portrét od Jana Vilímka (1860-1938)

Portrét od Jana Kobzáně (1901-1959)
Prof. Bartoš [grafika]
Záznam v MZK
Fotografie v plné velikosti

Zdroj: Archiv města Brna, fond U 5 – Sbírka fotografií, sig. XVIII a 319

Dokumenty


Diplom stvrzující zvolení Františka Bartoše dopisujícím členem Královské české společnosti nauk (1884)

Udělení čestného občanství obce Mladcové (1887)

Jmenování řádným členem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (1890)

Jmenování čestným předsedou Národopisné výstavy českoslovanské v Praze (1895)

Udělení čestného členství Matice Moravské v Brně (1900)

Zakládající člen Matice školské v Olomouci (1902)
   

<< zpět na úvod | nahoru ^ | webmaster@kfbz.cz

© 2007 Krajská knihovna Františka Bartoše a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně | Naposledy změněno: 07.06.2016