Pocta Františku Bartošovi - plakátPocta Františku Bartošovi 2016 – 2017

Pod názvem Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017 připravuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně společně s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně oslavy ke dvěma významným výročím pedagoga, jazykovědce, etnografa a folkloristy – Františka Bartoše. V roce 2016 si připomínáme 110. výročí úmrtí a v následujícím roce pak 180. výročí narození této význačné osobnosti našeho regionu.

Zmíněný projekt bude slavnostně zahájen 9. června 2016 v 15 hodin vzpomínkovou akcí na mladcovském hřbitově, a potrvá do 16. března 2017, kdy se uzavře slavnostní vernisáží animovaného komiksu o životě a díle Františka Bartoše v expozici František Bartoš – pedagog, jazykovědec a etnograf Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V tomto časovém rozmezí představí hlavní organizátoři tohoto projektu, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, osobnost Františka Bartoše v širokém spektru plánovaných akcí od populárně-naučných aktivit po odborné besedy a přednášky určené široké veřejnosti.

Záštita nad projektem

Projekt se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, MVDr. Stanislava Mišáka a primátora Statutárního města Zlína, MUDr. Miroslava Adámka.

Záštita nad projektem Pocta Františku Bartošovi Záštita nad projektem Pocta Františku Bartošovi


Přehled akcí

[leták ke stažení v PDF]

Uctění památky Františka Bartoše - průvod na mladcovském hřbitověPietní akt u hrobu Františka Bartoše u příležitosti 110. výročí jeho úmrtí

9. června 2016 — hřbitov na Mladcové, 15.00 hod.
Uctění památky jedné z nejvýznamnějších osobností našeho města – pedagoga, jazykovědce, etnografa a folkloristy Františka Bartoše za účasti zástupců Zlínského kraje, Statutárního města Zlína a folklorních souborů.
[pozvánka v PDF]

Přečtěte si, jak proběhlo uctění památky Františka Bartoše.

Pamětní listy

Pamětní list z pietního aktu u hrobu Františka Bartoše 9. 6. 2016 Pamětní list z pietního aktu u hrobu Františka Bartoše 9. 6. 2016

Cimbálová muzika Valášek na dětském dni s Františkem BartošemDětský den s Františkem Bartošem

11. června 2016 — 14|15 BAŤŮV INSTITUT, 9.00 — 13.00 hod., vstup zdarma

Platforma

 • Soutěže, hry, tvořivé dílničky pro děti.
 • Vystoupení dětských folklorních souborů a cimbálové muziky ze Zlína a blízkého okolí.
 • Stánky s drobným prodejem a občerstvením.
 • Atrakce: pískování, kolotoče, cukrová vata, skákací hrad, balonky aj.

Expozice František Bartoš — pedagog, jazykovědec a etnograf, 5. podlaží budovy 14

 • Slavnostní představení nového vydání Kytice, kterou z lidového básnictva dětem uvil František Bartoš.
 • Tvořivé dílničky pro děti.
 • Otevření krátkodobé výstavy Jak bydlel František Bartoš — prezentace dobového nábytku z původní pracovny na Mladcové. Výstava potrvá do 15. září 2016. Vstup zdarma.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, budova 15

 • Slavnostní zahájení výstavky František Bartoš a Morava s vystoupením
  Bartošova dětského souboru Zlín .
 • Hry a jazykové hříčky.

Přečtěte si, jak proběhl Dětský den s Františkem Bartošem.

Po stopách Františka Bartoše - vycházka na Mladcovou

30. července 2016 a 20. srpna 2016 — prostranství před budovou 14, 14.00 hod.
V rámci populárně–naučné vycházky navštívíme rodný dům Františka Bartoše, mladcovský hřbitov a Čerťák. Akce je určená pro širokou veřejnost, konaná pouze za pěkného počasí. Vstup zdarma.

Bartošovské vychátky - pozvánka

Reprint publikace Františka Bartoše Kytice

červen 2016
Páté vydání publikace Kytice s kresbami Adolfa Kašpara v prodeji na recepci v budově 14 a 15.

Kytice - obálka knihy

Recenze reprintu:
VLČKOVÁ, Jana. Kouzelná kytice Františka Bartoše. Kultura21.cz [online]. 31. 8. 2016 [cit. 2016-09-14]. Dostupné z: http://www.kultura21.cz/literatura/15056-kouzelna-kytice-frantiska-bartose

Obrazy ze života Františka Bartoše - nový výukový program

září 2016 — únor 2017 — expozice František Bartoš — pedagog, jazykovědec, etnograf, 5. podlaží budovy 14
Život Františka Bartoše vypovídá o pilné práci, odříkání a bídě, stejně jako o nemalých úspěších a mezinárodním uznání. Nově vytvořený program seznámí žáky s jeho životem a dílem a umožní jim díky nově získaným poznatkům vytvořit vlastní výtvarnou práci. Vzdělávací cyklus je vhodný pro školní skupiny žáků 3. až 5. tříd základních škol. Vstup 25 Kč za žáka.

František a jeho nezvedení kamarádi - tvořivá dílna

3. září 2016 — expozice František Bartoš — pedagog, jazykovědec, etnograf, 5. podlaží budovy 14, 10.00 — 12.00, 14.00 — 16.00 hod.
Program s dílnou pro děti a rodiče, ve kterém děti zjistí, jak si hrávali jejich vrstevníci před více než sto lety. Společně budeme luštit nářeční slova a každý si vyrobí loutku Františka nebo některého z jeho uličnických kamarádů. Celodenní akce určená pro rodiny s dětmi v rámci Dnů evropského dědictví. Vstup zdarma.

Ptačí řeč u Františka Bartoše - lektorský program

1. října 2016 — expozice František Bartoš — pedagog, jazykovědec, etnograf, 5. podlaží budovy 14, 9.00 — 13.30
Akce určená pro veřejnost v rámci Dne kraje. Vstup zdarma.

Osobnost Františka Bartoše a naše bartošovská bilance - od expozice po expozici

22. září 2016 — edukační místnost, 5. podlaží budovy 14, 17.00 hod.
Beseda s PhDr. Karlem Pavlištíkem, CSc. představí osobnost Františka Bartoše, připomene počátky zájmu o popularizaci jeho života a díla a v neposlední řadě poukáže na stále aktuální a inspirující Bartošův myšlenkový odkaz. Slovem provází Mgr. Jana Koštuříková.
Vstup 30 Kč, snížený 20 Kč.

Osobnost Františka Bartoše - pozvánka na besedu

Fotografie z besedy

František Bartoš a jeho moravští vrstevníci a kolegové - Slovanská gymnázia v Olomouci a v Brně

20. října 2016 — edukační místnost, 5. podlaží budovy 14, 17.00 hod.
Přednáška PhDr. Františka Hýbla nejen o vzniku českých středních škol na Moravě ve druhé polovině 19. století, ale především o profesoru Františku Bartošovi jako jazykovědci, etnografovi, sběrateli národních písní a tvůrci čítanek pro školy i lidové vrstvy. Vstup 30 Kč, snížený 20 Kč.

„… neboť nic se tak snadno nezapomíná jako nářečí…“ - František Bartoš, dialektolog

24. listopadu 2016 — edukační místnost, 5. podlaží budovy 14, 17.00 hod.
Přednáška PhDr. Stanislavy Kloferové, CSc., o dialektologické práci Františka Bartoše. Jeho stěžejním dílem je Dialektický slovník moravský, dokončený v roce 1906. Po 110 letech, v roce 2016, začíná vycházet celonárodní Slovník nářečí českého jazyka. Jedním z pramenů tohoto slovníku je Bartošův slovník: Má nám v dnešní době ještě co říci? Vstup 30 Kč, snížený 20 Kč.

Seminář pro dobrovolné knihovníky s blokem Ptačí řeč u Františka Bartoše

9. listopadu 2016 — 5. podlaží budovy 15
Seminář pro knihovníky s ukázkou lektorského programu oddělení muzejní pedagogiky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně s názvem Ptačí řeč u Františka Bartoše.

Den pro dětskou knihu

26. listopadu 2016 — 5. podlaží budovy 14 a 2. a 3. podlaží budovy 15
Výtvarná soutěž, divadélko a tvořivá dílna pro děti, čtení z Bartošovy Kytice.

František Bartoš - moravský národopisec

12. leden 2017 — edukační místnost, 5. podlaží budovy 14, v 17.00 hod.
Přednáška PhDr. Lucie Uhlíkové, PhD., o významu díla Františka Bartoše pro český národopis.
Vstup 30 Kč, snížený 20 Kč.

František Bartoš – moravský národopisec a sběratel (pozvánka na přednášku L. Uhlíkové)

František Bartoš očima dětí - výstavka

1. — 28. února
Výstavka výsledných prací žáků 3.— 5. tříd základních škol spolupracujících s oddělením muzejní pedagogiky MJVM ve Zlíně na projektu František Bartoš očima dětí.

Já, František Bartoš – výstava výtvarných prací žáků ze ZUŠ Zlín – Štípa

16. března – 28. května 2017 – expozice František Bartoš – pedagog, jazykovědec, etnograf, 5. podlaží budovy 14
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Zlín – Štípa spolupracujících na přípravě animovaného komiksu přibližující způsob badatelské činnosti Františka Bartoše. Komiks se stane trvalou součástí expozice vizuálně dokreslující a oživující část zaměřenou na Bartošovu odbornou činnost.
Vstup volný


<< zpět na úvod | nahoru ^ | webmaster@kfbz.cz

© 2007 Krajská knihovna Františka Bartoše a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně | Naposledy změněno: 17.01.2017