Reedice díla Františka Bartoše

Reedice díla Františka Bartoše je společný dlouhodobý projekt Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (www.muzeum.zlin.cz), ve kterém působí dokumentační středisko tohoto významného pedagoga, národopisce a jazykovědce, a Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Prvním titulem se v roce 2003 stal reprint sbírky lidových písní Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými. Náklad písňové sbírky je dnes již rozebrán. Dosud byly vydány reprinty těchto děl: dvousvazkový Lid a národ, sbírka dětského folkloru Naše děti s ilustracemi Mikoláše Alše, Moravský lid a Kytice – kniha pohádek, říkadel, hádanek a písní pro děti s původními ilustracemi Adolfa Kašpara. Poslední svazek reedice tvoří soubor tří Bartošových studií Moravská svatba, Líšeň (na níž se autorsky spolupodílel Cyrill Mašíček) a Deset rozprav lidopisných.

Všechny reprinty byly vydávány jako číslované svazky Edice Zlínský kraj. Publikace vydaly Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně za podpory Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje, Kulturního fondu města Zlína a společnosti Barum Continental.

Faksimile ocenění V roce 2008 udělila Česká národopisná společnost Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské knihovně Františka Bartoše za realizaci reedice Bartošova díla čestnou cenu za mimořádný počin pro rozvoj oboru. (více informací)

Přehled reprintů:

Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými - obálka publikace

Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými

Reprint z roku 1882.
Edice Zlínský kraj, sv. 2, 2003.

ISMN M-66051-246-3

více informací :: digitální verze
Lid a národ I - obálka publikaceLid a národ II - obálka publikace

Lid a národ

Sebrané rozpravy národopisné a literární Františka Bartoše.
Svazek I. reprint z roku 1883. Svazek II. reprint z roku 1885.
Edice Zlínský kraj, sv. 6, 2003.

ISBN 80-239-2118-5

více informací
Naše děti - obálka publikace

Naše děti

Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, zábavy, hry i práce společné popisuje František Bartoš.
Ilustrace Mikoláš Aleš.
Reprint z roku 1898.
Edice Zlínský kraj, sv. 10, 2005.

ISBN 80-86886-06-9 (KKFB)
ISBN 80-903411-2-8 (MJVM)

více informací
Moravský lid - obálka publikace

Moravský lid

Františka Bartoše sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy.
Reprint z roku 1892.
Edice Zlínský kraj, sv. 13, 2006.

ISBN 80-86886-12-3 (KKFB)
ISBN 80-903411-6-0 (MJVM)

více informací
Kytice - obálka publikace

Kytice

Z lidového básnictva našim dětem uvil František Bartoš.
Ilustrace Adolf Kašpar.
Reprint z roku 1929.
Edice Zlínský kraj, sv. 14, 2006.

ISBN 80-903411-7-9 (KKFB)
ISBN 80-86886-18-2 (MJVM)

více informací

Druhé vydání, 2016.
ISBN 978-80-87130-40-7
Moravská svatba. Líšeň. Deset rozprav lidopisných - obálka publikace

Moravská svatba
Líšeň (spolu s C. Mašíčkem)
Deset rozprav lidopisných

Reprinty z let 1892, 1902, 1906.
Edice Zlínský kraj, sv. 16, 2007.

ISBN 978-80-86886-24-4 (KKFB)
ISBN 978-80-87130-00-1 (MJVM)

více informací

Objednání publikací:

Publikace si můžete zakoupit:

  • v recepci 15. budovy 14|15 BAŤOVA INSTITUTU,
  • zasláním objednávky poštou na adresu knihovny:
    Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
    Vavrečkova 7040
    761 60 Zlín,
  • vyplněním online objednávky
  • nebo e-mailem na adrese zvuk@kfbz.cz.

Více informací o vydaných publikacích naleznete na webových stránkách Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně nebo na telefonu 573 032 523, 739 684 121 (Ing. Eva Pavlíčková).

Při zaslání publikací poštou účtujeme poštovné.

<< zpět na úvod | nahoru ^ | webmaster@kfbz.cz

© 2007 Krajská knihovna Františka Bartoše a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně | Naposledy změněno: 14.09.2016